Аварии за деня

юли 22

Отстраняване на аварии

гр.Видин

Присъединяване на ново водопроводно отклонение в Западна Складова Зона - спиране водоподаването за част от ЗСЗ до 11:00 часа.

 

с. Иново

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 12:00 часа.

 

Важни Съобщения

юли 21

Воден цикъл 23.07.2014г.

На 23.07.2014г (сряда) за времето от 08,30ч. до 17,00ч без водоподаване ще бъдат :

 

- ж.к. “Строител”

 

- в кв. “Калето”

 

 
юли 15

Реконструкция на водопровод Ф300 Видин

На 17.07.2014г (четвъртък) за времето от 08,00ч до 20,00ч без водоподаване ще бъдат абонатите от:

- ж.к.”Гео Милев” бл.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 21

- целия ж.к.”Панония”

- магазин “Технополис”

 
юли 11

Воден цикъл 15.07.2014г.

На 15.07.2014г (вторник) за времето от 08,30ч. до 17,00ч без водоподаване ще бъдат :

 

- ул.”Йоасаф Бдински”

 

СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ В ГР.ВИДИН,

по които ще се извърши реконструкция и доизграждане на улична водопроводна и канализационна мрежа,при изпълнение на

 

ПРОЕКТ „ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР.ВИДИН”

  

 

Ситуация тук

  (още…)