Аварии за деня

 

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476.

авг 29

Отстраняване на аварии

с. Карбинци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Върбовчец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

Важни Съобщения

апр 11

Пролетна дезинфекция 2016г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Видин уведомява населението на гр.Видин и селата: Новоселци, Слана Бара, Акациево, Рупци, Кошава, Гомотарци, Сланотрън,

 
мар 12

График за дезинфекция

Пролетна дезинфекция на водоснабдителните групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2016г.
 
дек 23

Весели празници!

new2016

Важно е да знаете:

 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ– ВИДИН ” ЕООД

 

 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изменение на цените на ВиК услуги, предоставяни от

 „Водоснабдяване и канализация– Видин ” ЕООД

  

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/ 18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.

 

 „В и К – Видин” ЕООД уведомява своите потребители, че във връзка с изготвянето на Бизнес план за развитие на дейността на Дружеството за период 2017г. – 2021г., ще внесе предложение за изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги за регулаторния период .

 

Предложението предвижда утвърждаване от КЕВР на следните цени без ДДС по години:

  

 

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Цена за доставяне, лв/ куб.м.

1,84

2,01

2,16

2,23

2,30

Цена за отвеждане, лв/ куб.м.

0,28

0,31

0,33

0,35

0,36

 

 

 *******************************************************************************************************************

Съгласно Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи

чл.47 При замръзване или други причинени повреди на водопроводните възли на сградните водопроводни отклонения, смяната или ремонта на елементите от водомерния възел е за сметка на потребителите.