Аварии за деня

 

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476.

авг 18

Отстраняване на аварии

с. Стакевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

 

Важни Съобщения

авг 18

Авария за неделя 20.08.2017

гр. Видин

Поради извършване на ремонтни работи – спиране на водоподаването за част от кв. “Калето“ от 9:00 до 13:00 часа.

 

 
авг 02

Фактури

“В и К – Видин” ЕООД уведомява своите потребители, че след 15.09.2017г ще имат достъп до пълната информация от фактурите си за консумирана вода чрез сайта на дружеството.

 

 

 
авг 01

Работно време на касите

Касите в административната сграда на ВиК Видин са с ново работно време:

от понеделник до петък

от 08:00 ч до 12:00 ч

от 13:00 ч до 17:00 ч

почивни дни – събота и неделя

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изменение на цените на ВиК услуги, предоставяни от

 „Водоснабдяване и канализация– Видин ” ЕООД

 

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/ 18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г.

 

„В и К – Видин” ЕООД уведомява своите потребители, че във връзка представянето на преработен Бизнес план за развитие на дейността на Дружеството за период 2017г. – 2021г., ще внесе предложение за изменение на цените на предоставяните на територията на дружеството ВиК услуги за регулаторния период .

 

Предложението предвижда утвърждаване от КЕВР на следните цени без ДДС по години:

 

 

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Цена за доставяне, лв/ куб.м.

1,78

1,94

2,08

2,13

2,20

Цена за отвеждане, лв/ куб.м.

0,41

0,42

0,48

0,56

0,58

 

 *******************************************************************************************************************

 

Съгласно Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи

чл.47 При замръзване или други причинени повреди на водопроводните възли на сградните водопроводни отклонения, смяната или ремонта на елементите от водомерния възел е за сметка на потребителите.