Новини и важни съобщения

мар 08

График за дезинфекция

пролетната дезинфекция на водоснабдителните

групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2017г.

 
мар 08

Световен ден на водата 2017г – Защо отпадни води?

wwd

Повече от 80% от използваната вода се връща в природата непречистена.

 

Тази година темата e в подкрепа на SDG 6.3 относно подобряване на качеството на водите и намаляване, пречистване и повторно използване на отпадъчните води.

 

В световен мащаб, по-голямата част от всички отпадъчни води от нашия домове, градове, промишлеността и селското стопанство се вливат обратно в природата, без да се пречистват или се използват повторно – като се замърсява водата за пиене, къпане и напояване и така се губят ценни хранителни вещества и други възстановими материали.

 

Намаляването, безопасното пречистване и повторното използване на отпадъчните води, например в селското стопанство и аквакултурите, защитава работниците, фермерите и потребителите, осигурява безопасността на храните, здравето и благосъстоянието.

ное 14

Водоснабдителна група Видин

гр. Видин

На 15.11.2016г., поради отстраняване авария на главен водопровод Ф300, ще бъде спряно водоподаването за кв.“Нов път“ и селата Иново, Новоселци, Слана бара, Рупци и Акациево от 09:00 до 17:00 часа.

 
окт 10

Есенна дезинфекция

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Видин уведомява населението на гр.Видин и селата: Новоселци, Слана Бара, Акациево, Рупци, Кошава, Гомотарци, Сланотрън

сеп 20

График за есенна дезинфекция

Есенна дезинфекция на водоснабдителните групи на “В и К” ЕООД – Видин за 2016г.

 
апр 11

Пролетна дезинфекция 2016г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Видин уведомява населението на гр.Видин и селата: Новоселци, Слана Бара, Акациево, Рупци, Кошава, Гомотарци, Сланотрън,