Отстраняване на аварии

17.02.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – спиране водоподаването по ул. „Железничарска“ до 11:00 часа.

 с.Бела Рада

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за Ниска зона на селото до 13:00 часа.

с.Буковец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за ниска зона на селото до 14:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф40 – частично спиране водоподаването до 13:00 часа.