График за дезинфекция

 

                                                              Г Р А Ф И К
   

                                 за пролетната дезинфекция на водоснабдителните 

                                        групи на  “В и К” ЕООД – Видин за 2017г.

                      
   
   I.РАЙОН ВИДИН  
   
1. Група СЛАНОТРЪН – ВИДИН    08,09.04.2017г.
2. ХИДРОФОРИ - ВИДИН 08.04.2017г.
3. с. БУКОВЕЦ           04.04.2017г.
4. Група БЯЛА РАДА-ПЕШАКОВО-Г.МАРИНОВО-ДРУЖБА  11,12.04.2017г.
5. Група ГРАДЕЦ - ДИНКОВИЦА 08.04.2017г.
6. с. ПЛАКУДЕР  09.04.2017г.
7. с. МАЙОР УЗУНОВО                                                                      09.04.2017г.
   
II.РАЙОН БРЕГОВО  
   
1. Група ЯСЕН - ФЛОРЕНТИН 04.04.2017г.
2. гр. БРЕГОВО 11.04.2017г.
3. с. НОВО СЕЛО 05.04.2017г.
4. Група КОСОВО - РАКИТНИЦА-ДEЛЕЙНА 18,19.04.2017г.
5. Група ВИНАРОВО - НЕГОВАНОВЦИ 09.04.2017г.
6. Група ГЪМЗОВО-КАЛИНА-ТИЯНОВЦИ 08,09.04.2017г.
7. Група ВРЪВ- КУДЕЛИН-БАЛЕЙ 25.04.2017г.
   
III.РАЙОН ДУНАВЦИ  
   
1. Група ДУНАВЦИ - ТЪРНЯНЕ 04.04.2017г.
2. с. ИВАНОВЦИ 05.04.2017г.
3. Група ВОДНА - БОЖУРИЦА 06.04.2017г.
4. гр. ГРАМАДА  11.04.2017г.
5. с. ТОШЕВЦИ 06.04.2017г.
6. с. АРЧАР 18.04.2017г.
7. с. СИНАГОВЦИ  12.04.2017г.
8. с. МИЛЧИНА ЛЪКА 19.04.2017г.
9. с. ЯРЛОВИЦА  20.04.2017г.
10. с. БРАНКОВЦИ 13.04.2017г.
11. Група ВЪРТОП - ГАЙТАНЦИ 11.04.2017г.
11. с. СРАЦИМИР  18.04.2017г.
12. с. ДЪРЖАНИЦА 19.04.2017г.
13. Група БОТЕВО- СИМЕОНОВО 06.04.2017г.
15. с. СЕПТЕМВРИЙЦИ 18.04.2017г.
16. с. МЕДЕШЕВЦИ 25.04.2017г.
17. с. ЖЕГЛИЦА  26.04.2017г.
   
IV.РАЙОН КУЛА  
   
1. Група  КУЛА-Ц.ПЕТРОВО-ТОПОЛОВЕЦ-БОЙНИЦА 11.12.04.2017г.
2. с.СТАРОПАТИЦА 13.04.2017г.
3.Група РАБРОВО - КАНЕЦ 04.04.2017г.
4. с.ПОЛЕТКОВЦИ 13.04.2017г.
5. с.КОСТА ПЕРЧЕВО 05.04.2017г.
6. с.ДОЛЕН БОШНЯК  18.04.2017г.
7. с.КАЛЕНИК 06.04.2017г.
8. с.КИРЯЕВО 20.04.2017г.
9. с.ШИШЕНЦИ 25.04.2017г.
10. с.ПЕРИЛОВЕЦ 26.04.2017г.
11. с.БОРИЛОВЕЦ 27.04.2017г.
   
V.РАЙОН ДИМОВО  
   
1. Група БЕЛА – ДИМОВО-ОСТРОКАПЦИ 11,12.04.2017г.
2. Група МАКРЕШ - ВЪЛЧЕК  13.04.2017г.
3. Група БЕЛА - ИЗВОР – М.ДРЕНОВЕЦ 11,12.04.2017г.
4. Група БЕЛА - ГРАНИТОВО 13.04.2017г.
5. Група РАБИША - РАЯНОВЦИ -ТОЛОВИЦА  04.04.2017г.
6. Група РАКОВИЦА - ПОДГОРЕ 19.04.2017г.
7. с.ШИШМАНОВО  20.04.2017г.
   
 VI.РАЙОН БЕЛОГРАДЧИК  
   
1. Група ЧУПРЕНЕ - БЕЛОГРАДЧИК 18,19.04.2017г.
2. Група ЧУПРЕНЕ – ДОЛНИ ЛОМ 18,19.04.2017г.
3. Група СТАКЕВЦИ-БЕЛОГРАДЧИК-ВЕЩИЦА 19,20.04.2017г.
4. с.ПРАУЖДА 04.04.2017г.
5. с.САЛАШ 05.04.2017г.
6. с.ВЪРБА 11.04.2017г.
7. с.СТАКЕВЦИ  12.04.2017г.
8. с.ГОРНИ ЛОМ 13.04.2017г.
   
VII.РАЙОН РУЖИНЦИ  
   
1. Група ТЪРГОВИЩЕ – ГАРА ОРЕШЕЦ   18,19,20.04.2017г.
2. Група ДРАЖИНЦИ - БЕЛО ПОЛЕ  05.04.2017г.
3. Група РУЖИНЦИ - ПЛЕШИВЕЦ 12.04.2017г.
4. с.ЧЕРНО ПОЛЕ 11.04.2017г.
5. Група ДРЕНОВЕЦ-ТОПОЛОВЕЦ   06.04.2017г.
4. с.ГЮРГИЧ 20.04.2017г.