Отстраняване на аварии

10.03.2017 г.

с.Иново

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.