Отстраняване на аварии

13.03.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 по ул.“Железничарска“ – спиране водоподаването по улицата до 13:00 часа.

с.Бела Рада

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за Ниска зона на селото до 13:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за кв.“Видбол“ до 15:00 часа.