Отстраняване на аварии

14.03.2017 г.

с.Акациево

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.

с.Тошевци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с.Раброво

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.