Отстраняване на аварии

16.03.2017 г.

с.Шишманово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с.Подгоре

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.