Отстраняване на аварии

17.03.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – спиране водоподаването за кв.“Акджамия“ до 14:00 часа.

с.Косово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.