Отстраняване на аварии

07.04.2017 г.

гр. Дунавци

Отстраняване авария на главен водопровод Ф150 – частично спиране водоподаването до 15:00 часа.

 с.Тошевци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф100 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.