Отстраняване на аварии

10.04.2017 г.

гр. Дунавци

Отстраняване авария на главен водопровод Ф150 – частично спиране водоподаването до 14:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за Бранковска махала до 13:00 часа.

с.Цар Петрово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.