Отстраняване на аварии

11.04.2017 г.

с.Градец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.