Отстраняване на аварии

12.04.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на СК на уличен водопровод – спиране водоподаването за част  к-с „Бонония“ бл.1 до бл.5 и бл.12 до 13:00 часа.

Отстраняване авария на СК на уличен водопровод – спиране водоподаването за  к-с „Панония“ до 12:00 часа.

с.Буковец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за Ниска зона на селото до 13:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за част от кв.“Видбол“ до 14:00 часа.

с.Жеглица

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.