Отстраняване на аварии

13.04.2017 г.

с.Гъмзово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до  14:00 часа.

с.Коста Перчево

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.