Отстраняване на аварии

20.04.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на СК на уличен  водопровод по ул.“Иван Вазов“ – спиране водоподаването за района около Автогарата до 13:00 часа.

с. Полетковци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Костичовци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 и водопроводно отклонение – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.