Отстраняване на аварии

15.05.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 по ул.”Ал.Константинов“ – спиране водоподаването по улицата,  ул.“Ан.Страшимиров и част от ул.“Бдин“ до 14:00 часа.