Отстраняване на аварии

16.05.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на водопровод в к-с „Бонония“ – спиране водоподаването за част от комплекса,блокове 18,19, 22, 23 и 33 до 13:00 часа

с.Буковец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за Ниска зона на селото до 13:00 часа.

с. Тошевци

Отстраняване авария на главен водопровод Ф250 – спиране водоподаването за селото до 17:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране водоподаването във Висока зона до 13:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.