Отстраняване на аварии

17.05.2017 г.

с. Шишенци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф75 и Ф90 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Дъбравка

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.