Отстраняване на аварии

18.05.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 и водопроводно отклонение по ул.”Цар Михаил III Шишман“ – спиране водоподаването по улицата до 12:00 часа

с. Иново

Отстраняване авария на главен водопровод Ф100 – спиране водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Милчина лъка

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Цар Петрово

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 и Ф100 – спиране водоподаването за селото до 16:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.