Отстраняване на аварии

19.05.2017 г.

с. Новоселци

Връзка на нов водопровод към водопроводната мрежа – спиране водоподаването за селото и с.Слана бара до 13:00 часа.

с. Бела

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – частично  спиране водоподаването за селото до 14:00 часа.