Отстраняване на аварии (обновена)

11.07.2017 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 по ул.“Екзарх Йосиф I“ – частично спиране на водоподаването по улицата до 17:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на водопроводно отклонение – частично спиране на водоподаването за кв. Видбол до 17:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на водопроводно отклонение – частично спиране на водоподаването до 12:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването от 10:00 до 12:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.