Отстраняване на аварии

12.07.2017 г.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Висока зона до 14:00 часа.

с. Раброво

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Висока зона до 15:00 часа.