Отстраняване на аварии

13.07.2017 г.

Гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за ж.к. „Ал. Стамболийски“ блок №3 от 13:30 до 15:00 часа.

с. Подгоре

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 12:00 до 17:00 часа.