Отстраняване на аварии

14.07.2017 г.

с. Коста Перчево

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.