Услуги и цени

Цени на водата:

 

Цени на водата във “ВиК” ЕООД – Видин, в сила от 01.08.2016 г.

съгласно Решение №Ц-29/29.07.2016г на КЕВР

 
 

 

 

 
 

  Цена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
 
 
 
 Помпажна – бюджет  1.570  0.314  1.884
 
 
 
 Помпажна – население  1.570  0.314  1.884
 
 
 
 Помпажна – фирми 1.570 0.314 1.884
 
 
 
 Само канал  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Канал помпажна – фирми  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Канал помпажна – бюджет  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Канал помпажна – население  0.280  0.056  0.336
 
 
 
 Гравитачна  0.860  0.172  1.032
 
 
 
 Канал гравитачна  0.140  0.028  0.168
 
 
 

 

 

Цени на услуги:

 

Вид  услуга

 
 
  Цена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
 
 
 
Промяна на име 1.00 0.20 1.20
 
 
 
Откриване/закриване на партида 3.50 0.70 4.20
 
 
 
Узаконяване на водомер 2.92 0.58 3.50
 
 
 
Изходни данни за проектиране 29.17 5.83 35.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А4 20.83 4.17 25.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А3 41.67 8.33 50.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А2 83.33 16.67 100.00
 
 
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А1 166.67 33.33 200.00
 
 
 
Становище за въвеждане на обект в експлоатация 32.77 6.55 39.32
 
 
 
Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта      
 
 
 
Услуга с каналочистачна машина 43.26 8.65 51.91
 
 
 
Спиране/пускане вода ФИРМИ – калкулира се      
 
 
 
Спиране/пускане вода население 21.92 4.39 26.31
 
 
 
Спиране/пускане вода нас. от откл. без възстановяване 185.50 37.10 222.60
 
 
 
Спиране/пускане вода нас. от откл. с възстановяване 254.08 50.82 304.89
 
 
 
Демонтаж и монтаж на водомер 18.41 3.68 22.09
 
 
 
Демонтаж, монтаж  и проверка на водомер 26.41 5.28 31.69
 
 
Демонтаж и монтаж на група водомери на етажна собственост – от 5 до 8 бр. 39.03 7.81 46.83
Забележка: Цената не включва проверката, която е 9,60лв с ДДС за водомер
 
 
 
Преустановяване и възстановяване на водоподаването към имот по искане на абоната 17.31 3.46 20.77
 
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ с материали на абоната 15.33 3.07 18.40
 
 
Подмяна на спирателен кран на индивидуален водомер Ф3/4″ без материали на абоната 22.48 4.50 26.98