Тук можете да проверите Вашата сметка:

Абонатен номер *

ЕГН/Идентификационен №  *

Важно е да знаете:

* Попълването и на двете полета е задължително!
* За физически лица - въведете Абонатен номер и ЕГН!
* За юридически лица /фирми/ - въведете Абонатен номер и Идентификационен номер!
Адреси на които можете да платите смeтките си в брой:
* Лично на обслужващия района инкасатор срещу легитимация.
* На дежурните каси в административната сграда на “ВиК” ЕООД – Видин ул.”Широка” №18.

Работно време:
понеделник - петък
от 8:00 до 12:00ч.
от 13:00 до 17:00ч.
почивни дни - събота и неделя

* Плащане през Интернет, банкомат и телефон (виж тук)
* Чрез касите на Български Пощи в цялата страна.

Описание на фактура на клиенти с индивидуални водомериФирмените клиенти могат да получават фактурите си за консумирана питейна вода и отведени отпадъчни води чрез услугата електронна фактура на „Борика-Банксервиз“ – https://efaktura.bg/

УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА!

Ако желаете да получавате електронна фактура е необходимо да ни пишете на електронната поща на адреси office@vik-vidin.com или aneta.tomova@vik-vidin.com , като посочите абонатния номер, името на титуляра на партидата, точния адрес на абоната, пощенски код и електронна поща.