гр. Кула

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването за Висока зона от 10:00 до 15:00 часа.

с.Макреш

Отстраняване авария на главен водопровод за селото – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 16:00 часа.

Skip to content