с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 08:00 до 14:00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф20 – частично спиране на водоподаването за селото от 08:00 до 12:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 –  спиране на водоподаването за Ниска зона на селото от 10:00  до 13:00 часа.

гр. Кула

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за Висока зона на града от 08:00 до 15:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за населеното място от 08:00 до 14:00 часа.

Skip to content