гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването по ул. „Цар Симеон Велики“ в участъка между улиците „Академик Стефан Младенов и Александър Стамболийски “и ул. „Връшка чука“ до 14:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за населеното място от 09:00 до 13:00 часа.

Skip to content