с.Дружба

Отстраняване на авария на уличен  водопровод  –  частично спиране на водоподаването за селото от 10:00  до 13:00 часа

с. Раброво

Отстраняване на авария на довеждащ водопровод –  частично спиране на водоподаването за селото   до 16:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на главен  водопровод  –  частично спиране на водоподаването за селото от 10:00  до 14:00 часа

Skip to content