с. Градец

Отстраняване на авария на уличен  водопровод  –  частично спиране на водоподаването за селото от 10:00  до 13:00 часа

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото  до 14:00 часа.

с. Държаница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването за селото  до 15:00 часа.

с. Коста перчево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото  до 16:00 часа.

Skip to content