с.Бела Рада

Отстраняване на 2 броя аварии на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за Ниска зона на селото от 10:00  до 14:00 часа.

с. Синаговци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото  до 14:00 часа

 с. Жеглица

Отстраняване на авария на главен водопровод  – спиране на водоподаването за селото  до 15:00 часа

с. Бранковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото  до 14:00 часа.

с. Срацимир

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото  до 15:00 часа

с. Раброво

Отстраняване на авария на довеждащ водопровод –  спиране на водоподаването за селото   до 16:00 часа.

с. Коста Перчево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото  до 16:00 часа.

с. Полетковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото  до 16:00 часа.

Skip to content