Ден на водата и воден цикъл

22 март – Световен ден на водата

Световния ден на водата се провежда ежегодно на 22 март като средство за фокусиране на вниманието върху значението на прясната вода и се застъпва за устойчиво управление на ресурсите на пресните води. Международния ден на водата е препоръчан на Обединените нации от 1992 в Конференцията за околната среда и развитието (UNCED). Общото събрание на ООН реагира чрез определяне на 22 март 1993 г. като първия Световния ден на водата. Всяка година, Световния ден на водата подчертава конкретен аспект .

През 2016 година Световният ден на водата е под мотото „По-чиста вода, по-добра работа”. Основната идея е да се акцентира как усилията на частния сектор да се впрегнат за осигуряване на универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите.

На 22 март хората от всяка точка на света показват, че са заинтересовани от проблемите, свързани с водата и имат силата да направят промяна. Те се вдъхновяват от информацията, която имат и я използват, за да предприемат действия за промяна.

През 2016 г. година много от тях ще се фокусират върху силата, която имат водата и професиите, които чрез управлението променят човешкия живот. Почти всички работни места, свързани с водата гарантират безопасната й доставка до всекиго. Днес милиони хора, които работят във водния сектор често са неразпознаваеми и дори не са защитени според основните правила за безопасен труд.

Официалния трейлър на Световния ден на водата 2016г може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gJhHUqwtnmY

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

От 16 март 2015г. “ВиК Видин” ЕООД предлага нов начин на заплащане на фактурите за консумирана питейна вода и отведени отпадъчни води за всички свои клиенти чрез касите на Български Пощи в цялата страна.

*******************************************************************************************************************

Уважаеми клиенти,

 

От 01 февруари 2015г. “ВиК Видин” ЕООД предлага нов начин на получаване на фактурите за консумирана питейна вода и отведени отпадъчни води за фирмените клиенти – чрез услугата електронна фактура на „Борика-Банксервиз“ – https://efaktura.bg/.

 

УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА!

 

Ако желаете да получавате електронна фактура е необходимо да ни пишете на електронната поща на адреси office@vik-vidin.com или aneta.tomova@vik-vidin.com, като посочите абонатния номер, името на титуляра на партидата, точния адрес на абоната, пощенски код и електронна поща.

 

Ако вече имате подадено заявление, очаквайте на електронната си поща служебно съобщение от системата на Ефактура за издадена фактура.

 

**************************************************************************************************************************************************

 

СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ В ГР.ВИДИН,

по които ще се извърши реконструкция и доизграждане на улична водопроводна и канализационна мрежа,при изпълнение на

ПРОЕКТ „ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР.ВИДИН”

 

Ситуация тук

Важно е да знаете:

 

Съгласно Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи

чл.47 При замръзване или други причинени повреди на водопроводните възли на сградните водопроводни отклонения, смяната или ремонта на елементите от водомерния възел е за сметка на потребителите.

Skip to content