Дежурен диспечер 094 601 023 0885 329 476
Информация клиенти 094 988 066
Управител 094 601 078  
инж.Илко Илиев
Главен инженер 094 601 062
Гл. счетоводител 094 601 063 gl.schetovoditel@vik-vidin.com
Светлана Стойкова
Р-л р-н Видин 094 988 050
Пламен Пасков
Р-л р-н Видин-селски 094 601 095
инж. Александър Цанков
Р-л р-н Белоградчик 0936 534 90 r-belogr@vik-vidin.com 
Велин Гайдаров
Р-л р-н Брегово 09312 33 16 r-bregovo@vik-vidin.com 
Георги Димитрашков
Р-л р-н Димово 09341 23 17 r-dimovo@vik-vidin.com 
Александър Димитров
Р-л р-н Дунавци 094 601 095
инж. Любомир Цветков
Р-л р-н Кула 0938 320 71
Огнян Стефанов
Р-л  р-н Ружинци 09324 22 98
инж. Тихомир Иванов
Р-л Продажби 094 601 022 aneta.tomova@vik-vidin.com 
Анета Томова
Р-л  ПТО 094 601 064 plamen.borisov@vik-vidin.com 
инж. Пламен Борисов
Главен инспектор 094 988 053 gl.inspektor@vik-vidin.com 
инж. Павлина Димитрова
АСУВ 094 988 058
Канализация 094 601 095
инж. Стела Петрова
Р-л Пречиствателна станция 094 601 078 prechistvatelna@vik-vidin.com 
инж. Цветомир Велков
Специалист общ.поръчки 094 601 071 snejana.badeva@vik-vidin.com 
Снежана Бадева
Длъжностно лице по защита на личните данни 094 601 078 dl-gdpr@vik-vidin.com
Елка Герасимова
ТРЗ 094 601 093
Личен състав 094 601 093 l.s@vik-vidin.com
Людмила Спасова
Водомерна работилница 094 601 029
Отдел ПТО 094 601 049 pto@vik-vidin.com 
IT отдел 094 601 065 support@vik-vidin.com 
vik-cordinates GPS 43°59’39.52″С
22°52’25.07″И

ЖАЛБИ, МОЛБИ и СИГНАЛИ

12 + 14 =

Skip to content