Плащане през Интернет, банкомат и телефон

Плащане на дължими суми за вода през Интернет (Система е-PAY)

 

Плащането по Интернет (система e-pay) става на сайта www.epay.bg Необходимо е да се регистрирате като потребител на системата и да заявите плащане към търговеца „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Видин. Изисква се абонатен номер. Абонатният номер е шестцифрено число и нулите, изписани в началото трябва да се изписват задължително! През системата не могат да се плащат частично задължения. Ако имате повече от една неплатена фактура, то трябва да платите общо дължимата сума по всички фактури! В противен случай, трябва да платите на някоя от касите в дружеството.

 

 

ePay [Converted]

 

 

Плащане на дължими суми за вода през банкомат (Система B-PAY)

 

Можете да платите сметката си за вода чрез менюто „Други услуги“ на банкоматите. Изберете опцията „B-pay“ и въведете кода 50109. При въвеждането на абонатния номер трябва да се спази изискването да се въвеждат водещите нули. След това въведете клиентския си номер. На екрана на банкомата се извежда сумата на задължението за въведения абонатен номер и наличността по картовата сметка на клиента. Потвърждаването на плащането става с въвеждане на ПИН-кода на картата. След плащането чрез банкомата се отпечатва бележка с информация за извършената операция. Могат да се ползват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Повече информация можете да  прочетете тук!

 

 

 

 

 

 

 

image004

 

 

Плащане на дължими суми за вода по телефона (Система ePayVoice)

 

Системата ePayVoice осигурява възможността от стационарен, цифров или мобилен телефон да чуете задълженията си по неплатени сметки за вода и да ги платите с банковата си карта. Повече информация можете да  прочетете тук!

 

 

 

1343372745_contact

   

 

ВАЖНО!  При ползването на описаните по-горе  начини на плащане, не можете да платите частично задълженията си. При повече от една неплатена фактура, трябва да платите общо дължимата сума по всички фактури. В противен случай, трябва да платите на някоя от касите в дружеството или на инкасатора на района.

Skip to content