Скритото решение

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Нашата питейна вода и канализация,
снабдяването с храна и природната среда – всичко това зависи от подпочвените води.
Подземните води са изключително важни за здравословното функциониране на екосистемите, като например влажните зони. В делтите и крайбрежните зони подземните води също осигуряват стабилността на земята и предотвратяват проникване на морска вода под земята.
Подземните води винаги са били критично важни за човешкото общество и екосистеми, но не са
е напълно признати. Подземните води трябва да бъдат в основата на разработването на политики за устойчиво развитие.

Защитете и опазете

Това, което правим на повърхността, има значение под земята. Трябва да поставяме само безвредни, биоразградими продукти върху почвата и да използваме подземните води възможно най-ефективно.
Човешките дейности прекомерно използват и замърсяват подземните води на много места.

В други не знаем колко много вода има долу. Подземните води не се виждат, но не трябва да ги забравяме.

Подземните води трябва да се използват внимателно и устойчиво – но не можем да управляваме това, което не измерваме. Подземните води трябва да бъдат задълбочено проучени, анализирани и наблюдавани.

Променящ се свят

Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата, особено сушата. Ние трябва да защитаваме и изследваме подземните води, балансирайки нуждите на хората и планетата.

Изменението на климата се усеща чрез водата. На някои места има твърде много вода; в други твърде малко. В най-сухите части на света подземните води може да са единствената вода, с която хората разполагат.
Подземните води пресичат границите, точно както изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да подобрим начина, по който споделяме трансграничните ресурси на подземните води, като балансираме нуждите в променящия се свят.

#WorldWaterDay www.worldwaterday.org

Skip to content