Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че за всички просрочени задължения, фактурирани след 01.09.2023г, ще се начислява законна лихва за периода на просрочие. За фактурите, издадени преди това няма да се начисляват лихви.

Припомняме ви, че съгласно чл.33 ал.2 от „Общите условия за предоставяне на ВиК услуги“ (линк към Общите условия) срокът за заплащане на дължимите суми е 30 (тридесет) дни след датата на фактуриране.

Skip to content