ВОДА ЗА МИР

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“, а
заглавието на Доклада за развитие на световните води е „Използване на водата за мир
и просперитет“.

Кампанията за Деня на водата се нарича „Вода за мир“.

Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт.

Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или никакъв достъп, напрежението може да нарасне между общности и държави.

Повече от 3 милиарда души по света зависят от водата, която пресича националните граници. И все пак само 24 държави имат споразумения за сътрудничество за цялата им споделена вода.

С нарастването на въздействието на изменението на климата и нарастването на населението съществува спешна необходимост, в рамките на и между държавите, да се обединим около защитата и опазването на нашия най-ценен ресурс.

Общественото здраве и просперитет, хранителните и енергийните системи, икономическата производителност и целостта на околната среда разчитат на добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл.

Като си сътрудничим по отношение на водата, можем да балансираме нуждите от вода на всички и да помогнем за стабилизирането на света.


Просперитетът и мирът разчитат на водата. Тъй като нациите управляват изменението на климата, масовата миграция и политическите вълнения, те трябва да поставят сътрудничеството във връзка с водата в основата на своите планове.


Водата може да ни изведе от кризата. Можем да насърчим хармонията между общностите и държавите, като се обединим около справедливото и устойчиво използване на водата – от конвенциите на ООН на международно ниво до действия на местно ниво.

#WorldWaterDay www.worldwaterday.org

Skip to content