Общи условия за ползване на интернет сайта

Сайтът https://vik-vidin.com  е собственост и се администрира от „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД – гр.ВидинОбщите условия описани в това споразумение важат за всички потребители на https://vik-vidin.com

За да ползвате услугите предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи условия.

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в сайта.

Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са две категории:

–  Регистрирани – потребители, които се регистрират на Интернет сайта на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД чрез въвеждане на e-mail адрес, абонатен номер, ЕГН и парола.
Потребителят се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация. Регистрацията на Интернет сайта е безплатна. Само потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет сайта на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД, могат да се възползват от услугата да получават пълна информация за показанията на измервателните си уреди и фактурите за потребление на вода и канал, за какъвто желаят период.

Нерегистрирани – потребители, които посещават Интернет сайта на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД без да извършват регистрация.

Потребителят, с ползването на сайта на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД, получава актуална и изчерпателна информация за структурата, целите и дейността на Дружеството, както и за предоставяните от Дружеството услуги. Всички услуги в сайта са общодостъпни, с изключение на посочените по-горе, важащи само за регистрирани потребители.

Приложението „Моята фактура“ е разработено само за настолни компютри и при ползването му от мобилни телефони и таблети има вероятност да не получите качествено изображение или да имате проблем с достъпа. Проблем ще бъде също и ползването на по-стари браузъри, особено за Internet explorer 8 или по-стари версии.

Ползването на Java Script трябва да е разрешено.

„Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД има право да публикува на сайта си единствено съобщения свързани с дейността на Дружеството и извършваните от него услуги, но не и търговски и рекламни съобщения за целите на директния маркетинг.

При ползване на услугите на Интернет сайта на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД, потребителят се задължава да спазва следните изисквания:
– да изпраща съобщения, изписани на български език.
– да не изпраща търговски, рекламни текстове и/или изображения.

– да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация
– да не изпраща до администраторите на Интернет сайта на Дружеството нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други mотребители или доброто име на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД.

Всеки потребител има право да изрази мнение или да зададе своя въпрос, свързан с дейността на Дружеството или свързан с ползването на предлаганите на Интернет сайта услуги чрез изпращане на лично съобщение до e-mail адрес, посочен в секция „Контакти“ на сайта на „Водоснабдяване и канализация Видин“ ЕООД.

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители в качеството си на администратор на лични данни, съгласно Удостоверение №66420/29.08.2013г на Комисията за защита на личните данни.

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта.

„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност за невярна информация, предоставена от потребителя, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава,  „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на потребителя, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от сайта.  „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД не носи отговорност в случай на претърпени от потребителя вреди в резултат на предоставени от него (потребителя) на трети лица име и парола за достъп до базата на сайта.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на https://vik-vidin.com, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Чрез своя Интернет сайт Дружеството ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация,напр.: име на потребителя, адрес или e-mail адрес, която потребителят е предоставил доброволно. Ако потребителят не иска да бъде събирана допълнителна информация за него, освен необходимата такава за регистрацията на сайта – негово е правото да не я предоставя. Въведеното при регистрация ЕГН на титуляра на партида се използва само и единствено за контрол на достъпа и не се пази в данните на сайта.

Потребителят следва да уведомява администраторите на сайта за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на Интернет сайта на Дружеството, на интернет адрес support@vik-vidin.com .

Администраторът на https://vik-vidin.com има право да закрие и/или изтрие, ограничи достъпа до информация, услуги или профил на потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушаване на Общите условия.

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

 

Skip to content