Форма за самоотчет

15 + 13 =

Забележка:

* – абонатния номер и номера на водомера може да видите в издадени вече фактури

** – ако изпитвате затруднение с отчета, кликнете тук

Уважаеми клиенти,

Вашите показания ще бъдат предадени на оператор за контрол.

За водомери, които са след общ водомер важи следното:
Самоотчета можете да направите до 24 часа след часа и датата на отчета на общия водомер от инкасатора, съгласно графика му на отчитане (чл. 39, ал. 2, т.1 от Наредба 4/14.09.2004 на МРРБ). Моля обърнете внимание, че ще се вземат предвид само показания, подадени при това условие.

Носите отговорност за верността на подадените от вас данни. 

От самоотчет през Интернет можете да се възползвате само, ако водомерът ви е изряден и последният му отчет е извършен от служебно лице на ВиК –  инкасатор или инспектор.
Моля, попълнете внимателно полетата, за да можете да направите самоотчета. При некоректно подадени данни, вашите показания няма да бъдат обработени.

Skip to content