Услуги и цени

Цени на водата:

Цени на водата във „ВиК – Видин“ ЕООД   в сила от 01.01.2024 г.

съгласно Решение № Ц-29/22.12.2023г. на КЕВР и Заповед № Р-240/28.12.2023г на Управителя на ВиК Видин ЕООД

 Цена в лв./куб.м.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена лв./куб.м.
 
 Доставяне на вода на потребителите2.7690.5513.32
 
 Отвеждане на отпадъчните води0.4600.0920.552
 
Пречистване на отпадъчните води -битови и приравнени към тях потребители0.5060.1010.607

Цени на услуги:

 Вид  услугаЦена в лв.
без ДДС
Стойност
на ДДС
Крайна
цена
 
Промяна на име на партида14.692.9417.63
 
Откриване/закриване на партида29.835.9735.80
 
Издаване на удостоверение за открита партида16.903.3820.28
 
Изготвяне на справка за фактурирани и платени водни количества27.245.4532.69
 
Узаконяване на водомер21.424.2825.70
 
Препломбиране на водомер21.424.2825.70
 
Изходни данни за проектиране41.258.2549.50
 
Издаване на разрешително за присъединяване към уличната канализационна мрежа 60.5612.1172.67
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А425.005.0030.00
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А341.678.3350.00
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А283.3316.67100.00
 
Съгласуване на скици и проекти Формат А1166.6733.33200.00
 
Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта   
 
Услуга с каналочистачна машина „Даймлер Бенц“ за 1 машиночас137.1027.42164.52
 
Услуга с каналочистачна машина „Форд Транзит“ за 1 машиночас68.9213.7882.70
 
Спиране/пускане вода ФИРМИ – калкулира се   
 
Спиране/пускане вода население (за водомерния възел на абоната) 76.6315.3391.96
 
Спиране/пускане вода население от отклонение без възстановяване на пътната настилка741.63148.33889.96
 
Спиране/пускане вода население от отклонение с възстановяване на пътната настилка943.71188.741132.46
 
Демонтаж, монтаж и узаконяване на водомер40.188.0448.22
 
Демонтаж, проверка , монтаж и узаконяване на индивидуален водомер Q3=2,5 m3/h, Q3=4 m3/h, присъед.резба р-р 3/4″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката62.8112.5675.37
 
Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на водомер СВО Q3=2,5 m3/h, Q3=4 m3/h, присъед.резба р-р 3/4″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката62.8112.5675.37
 
Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на водомер СВО Q3=6,3 m3/h, Q3=10 m3/h, присъед.резба р-р 1″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката77.2315.4592.68
 
Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на водомер СВО Q3=16 m3/h, присъед.резба р-р 1 1/2″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката84.3216.86101.18
 
Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на група водомери на етажна собственост – от 4 до 8 бр.271.8554.37326.22
 
Подмяна на многоструен водомер на СВО (късо тяло)92.0418.41110.45
 
Подмяна на многоструен водомер на СВО (дълго тяло)98.3719.67118.04
Подмяна и узаконяване на индивидуален водомер Q3=4M3/h,G=1″,R=3/4″,L=130 /късо тяло-едноструен/ с материали на Дружеството78.2715.6593.92
 
Подмяна на водомер Q3=6,3 m3/h, на СВО 149.7329.95179.67
 
Skip to content