с.Войница

Отстраняване на авария в ПС „Войница“ – нарушено водоподаването за селата Войница, Чичил, Цар Петрово, Тополовец, Старопатица и Бойница до 17:00 часа на 30.08.2023 г.

с. Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 13:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Висока зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Новоселци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф80 – частично спиране  водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 15:00 часа.

с. Ген.Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 15:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария по главен водопровод на селото – прекъснато водоподаването за селото до 14:00 часа.

Skip to content