гр. Видин

Във връзка с извършване на строително монтажни работи на обект „Частична реконструкция на канализационен колектор“ по бул.“Панония“ пред РЗОК – ще бъде спряно водоподаването за РЗОК, бл. 11, 12, 13, 14, 29, 30, 20 и 21 в к-с „Химик“, бл.120 ап. , бл.60 ап. 1 и 2, от 9:00 до 19:00 часа на 02.11.2023 г.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за Висока зона на града от 10:00 до 13:00 часа.

с. Флорентин

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение – частично спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 13:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

Skip to content