Изберете страница

Без категория

Важно за гр.Видин

Поради авария в електрозахранването на ПС Сланотрън и КОС град Видин ще остане без водоподаване до отстраняването й от аварийните групи на ЧЕЗ!

повече информация

Видин 21.10.2020г

Подмяна на Спирателни кранове на главни водопроводи по ул.“Цар Симеон Велики“ – спиране на водоподаването за кв.“Акджамия“, жк „Бонония“, част от ул.“Цар Симеон Велики“ от Бензиностанция „Петрол“ до Мелницата, част от жк.Г.Милев бл.17 и улиците от 09:00 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

повече информация

Втори международен фестивал по тенис във Видин

За всички любители на тениса, тази събота —17 октомври от 11 часа на тенис корта на ВиК-Видин ще се проведе “Вторият международен тенис фестивал”.В  турнира по двойки участие ще вземат деца от 6 до 12 годишна възраст от България и Сърбия, както и...

повече информация

Уведомление

ВиК Видин уведомява своите потребители, на основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/ 18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г., че ще внесе предложение за изменение на цената за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за 2021г., като предложените цени без ДДС са както следва:

повече информация

Гр. Белоградчик

За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик“ ще бъде спряно водоподаването за кв. „Чачин камък“ на 12.08 и 13.08.2020 за времето от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Гр. Белоградчик

За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик ще бъде спряно водоподаването за кв. „Чачин камък“ на 11.08.2020 за времето от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

График за отчитане на водомерите в етажна собственост – главни и индивидуални

В сайта на дружеството ежемесечно ще се предоставя информация с графиците за отчитане на водомерите в етажна собственост - главни и индивидуални, като за момента данните са за инкасаторите на гр.Видин. Когато представяте самоотчетите си за индивидуалните водомери,...

повече информация