Други

ПРАВИЛА за Избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции

 

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки във "Водоснабдяване и канализация Видин"ЕООД - до 01.10.2014г.

 

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане, контрол на обществените поръчки и поддържане на профила на купувача във "Водоснабдяване и канализация Видин"ЕООД - в сила от 01.10.2014г.

 

 

апр 12

Информация за изпълнение на договори

Информация за изпълнение на договори за обществени поръчки и възстановени гаранции за изпълнение - тук.

 
мар 18

Обобщена информация за извършени плащания

Обобщена информация за извършени плащания за доставки за месец февруари 2016г.

Обобщена информация за извършени плащания за услуги за месец февруари 2016г.

мар 12

Информация за изпълнение на договори

Информация за изпълнение на договори за обществени поръчки и възстановени гаранции за изпълнение – тук.

 
фев 15

Обобщена информация за извършени плащания

Обобщена информация за извършени плащания за доставки месец януари 2016 г.

фев 08

Информация за изпълнение на договори

Информация за изпълнение на договори за обществени поръчки и възстановени гаранции за изпълнение тук.

 
яну 20

Обобщена информация за извършени плащания

Обобщена информация за извършени плащания за доставки месец декември 2015г.

Обобщена информация за извършени плащания за услуги месец декември 2015г.