Процедури по ЗОП

фев 01

Открита процедура АОП №00974-2016-0002-възложена

Предмет на обществена поръчка са доставката на тръби от PVC за водоснабдяване и канализация обособени в две самостоятелни позиции :

1. Доставка на муфирани напорни PVC- О тръби за водоснабдяване;

2. Доставка на PVC тръби за канализация.

 
яну 15

Открита процедура АОП №00974-2016-0001 – възложена

Предмет на обществена поръчка са доставката на водомери, обособени в три самостоятелни позиции :

ОП1 Доставка на едноструйни, многоструйни водомери и компоненти за дистанционно отчитане

ОП2 Доставка на волманови и комбинирани водомери

ОП3 Доставка на електронни ултразвукови водомери

ное 23

Съобщение по чл.69, ал.3 от ЗОП

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съгласно разпоредбите на чл.69а , ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме ,че ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет Избор на доставчик на електрическа енергия средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група , oбособена в две самостоятелно обособени групи :

 
ное 09

Разяснение

Разяснение към ОП за Доставка на електрическа енергия - тук.

окт 12

Открита процедура АОП №00974-2015-0003 – възложена

Избор на доставчик на електрическа енергия  средно напрежение, доставчик на  ниско напрежение  и координатор на балансираща група  за нуждите на В и К Видин ЕООД „ на основание чл. 14, ал. 3 , т. 2  и по реда на чл.103, ал.1`от ЗОП  , обособена в две самостоятелно обособени групи :  ОП1 – Избор на доставчик [...]

 
май 07

Съобщение по чл.69, ал.3 от ЗОП

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Съгласно разпоредбите на чл.69а , ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме ,че ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за доставка на тръби и принадлежности – тръби и фасонни части от полиетилен за водоснабдяване, реализирана чрез открита процедура ще бъдат отворени на дата 12.05.2015 г. от 10:30 ч. в Административната сграда на Дружеството, ет. 3, Заседателна Зала.