Публични покани

мар 14

Публична покана АОП №9051272

Предмет на обществена поръчка е доставката на универсални жиба, намалители, тройници фланшови съединения, водовземни скоби, жиба с голям обхват и грипиращ пръстен, свободни фланци и фланшови адаптори , подробно описани в пълното описание на предмета на поръчката, обособени в няколко отделни позиции :

 
фев 19

Публична покана АОП №9050557

Предмет на настоящата покана е периодична месечна доставка на инертни материали , както следва :

Обособена позиция 1-ва – Доставка на промит пясък фракция 0.4 и баластра

Обособена позиция 2-ра доставка на несортиран трошен камък фракция 0.63

дек 17

Публична покана АОП №9049107-възложена

Предмет на настоящата покана е доставка на специализирано зимно и лятно работно облекло и лични предпазни средства обособени в 3 позиции :

ОП1 – Доставка на зимно работно облекло; ОП2 – Доставка на лятно работно облекло и ОП3 – Доставка на лични предпазни средства.

 
окт 21

Публична покана АОП №9046960 – възложена

Предмет на настоящата покана е доставката на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на ”ВиК Видин ” ЕООД Видин

 

Срок за получаване на оферти: 30.10.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Офертите ще бъдат отворени на 02.11.2015 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на В и К Видин , ет.3

 

Документите за участие може да изтеглите от тук

 

Публичната покана е публикувана на страницата на АОП под №9046960

сеп 10

Публична покана АОП №9045813 – възложена

Предмет на настоящата покана е доставката на аварийни скоби за ремонт на пукнатини,отвори и цялостно счупване на тръби от стомана , етернит, чугун и ПЕВП.

 

Срок за получаване на оферти: 23.09.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Офертите ще бъдат отворени на 24.09.2015 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на В и К Видин , ет.3

 

 
авг 17

Публична покана АОП №9044910 – Възложена

Предмет на настоящата покана:

доставка на нов неупотребяван товарен автомобил висока проходимост 4 Х 4 Доставката на автомобила ще се осъществи чрез лизинг за срок от 5 години, при първоначална вноска не по – голяма от 15 %

Срок за получаване на оферти: 26.08.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Документите за участие може да изтеглите от тук