Изберете страница

Публични покани

Публична покана АОП №9051272

Предмет на обществена поръчка е доставката на универсални жиба, намалители, тройници фланшови съединения, водовземни скоби, жиба с голям обхват и грипиращ пръстен, свободни фланци и фланшови адаптори , подробно описани в пълното описание на предмета на поръчката, обособени в няколко отделни позиции :

повече информация

Публична покана АОП №9050557

Предмет на настоящата покана е периодична месечна доставка на инертни материали , както следва :

Обособена позиция 1-ва – Доставка на промит пясък фракция 0.4 и баластра

Обособена позиция 2-ра доставка на несортиран трошен камък фракция 0.63

повече информация

Публична покана АОП №9049107-възложена

Предмет на настоящата покана е доставка на специализирано зимно и лятно работно облекло и лични предпазни средства обособени в 3 позиции :

ОП1 – Доставка на зимно работно облекло; ОП2 – Доставка на лятно работно облекло и ОП3 – Доставка на лични предпазни средства.

повече информация

Публична покана АОП №9046960 – възложена

Предмет на настоящата покана е доставката на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на ”ВиК Видин ” ЕООД Видин

 

Срок за получаване на оферти: 30.10.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Офертите ще бъдат отворени на 02.11.2015 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на В и К Видин , ет.3

 

Документите за участие може да изтеглите от тук

 

Публичната покана е публикувана на страницата на АОП под №9046960

повече информация

Публична покана АОП №9045813 – възложена

Предмет на настоящата покана е доставката на аварийни скоби за ремонт на пукнатини,отвори и цялостно счупване на тръби от стомана , етернит, чугун и ПЕВП.

 

Срок за получаване на оферти: 23.09.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Офертите ще бъдат отворени на 24.09.2015 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на В и К Видин , ет.3

 

повече информация

Публична покана АОП №9044910 – Възложена

Предмет на настоящата покана:

доставка на нов неупотребяван товарен автомобил висока проходимост 4 Х 4 Доставката на автомобила ще се осъществи чрез лизинг за срок от 5 години, при първоначална вноска не по – голяма от 15 %

Срок за получаване на оферти: 26.08.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Документите за участие може да изтеглите от тук

 

повече информация

Публична покана АОП №9044668 – възложена

Предмет на настоящата покана:

Доставка на шибърни кранове, тротоарни спирателни кранове и спирателни кранове тип “Бътерфлай”, подробно описани по видове и размери в ценовата оферта. Всеки кандидат за изпълнител може да подава оферта , както за цялостното изпълнение , така и за всяка от трите самостоятелно обособени позиции :

ОП 1 -Доставка на шибърни спирателни кранове с гумиран клин ;

ОП2 – Доставка на чугунени тротоарни спирателни кранове с гумиран клин и резбово присъединяване;

повече информация

Публична покана АОП №9042572 – възложена

Предмет на настоящата покана:

Доставка на поцинковани фитинги и водопроводна арматура за вътрешни водопроводни инсталации, подробно описани по видове и размери в ценовата оферта. Всеки кандидат за изпълнител може да подава оферта, както за цялостното изпълнение, така и за всяка от двете самостоятелно обособени позиции : ОП 1 – Доставка на поцинковани фитинги

ОП2 – Доставка на водопроводна арматура за вътрешни водопроводни инсталации

повече информация

Публична покана АОП №9042518 – възложена

Предмет на настоящата покана e извършване на денонощна охрана на сгради и съоръжения, свързани с експлоатационната дейност на дружеството, чрез сигнално охранителна техника.

Срок за получаване на оферти: 16.06.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Документите за участие може да изтеглите от тук

 

Поканата е публикувана в портала на АОП под номер 9042518

 

Други публикации, свързани с ОП: БТА, БНТ, БТВ, Нова ТВ, в-к „Труд“, в-к „Стандарт и в-к „Конкурент“

повече информация

Публична покана АОП №9038640 – възложена

Предмет на настоящата покана е доставка на водомери, обособени в две самостоятелни позиции :

ОП1 Доставка на едноструйни, многоструйни, волманови и комбинирани водомери

ОП2 Доставка на електронни ултразвукови водомери, подробно описани в техническите спецификации.

 

Срок за получаване на оферти: 18.02.2015г. до 17:00ч. включително.

 

Офертите ще бъдат отворени на 19.02.2015 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на В и К Видин , ет.3

 

повече информация

Публична покана АОП №9038618 – възложена

Предмет на настоящата покана е доставката на свръзки за тръби – универсални жиба, намалители, тройници фланшови съединения, водовземни скоби; преходни жиба и жиба с голям обхват; фланшови адаптори и комби фланци; свободни фланци – изделия от чугун и стоманено сварни конструкции с диаметри и налягане, подробно описани в пълното описание на предмета на поръчката, обособени в няколко отделни позиции

ОП1 – Доставка на универсални жиба, намалители,тройници, ФС , водовземни скоби;

ОП2 – Доставка на преходни жиба и жиба с голям обхват ;

ОП3 – Доставка на свободни фланци;

ОП4 – Доставка на фланшови адаптори и комби фланци

 

повече информация

Публична покана АОП №9038538 – възложена

Предмет на настоящата покана е периодична месечна доставка на инертни материали , както следва :

Обособена позиция 1-ва – Доставка на промит пясък фракция 0.4 и баластра

Обособена позиция 2-ра доставка на несортиран трошен камък фракция 0.63

 

Срок за получаване на оферти: 11.02.2015г. до 17:00ч. включително.

 

повече информация

Публична покана АОП №9036359

Предмет на настоящата покана е доставка на специализирано зимно и лятно работно облекло и лични предпазни средства обособени в 3 групи

 

Срок за получаване на оферти: 05.12.2014г. до 17:00ч. включително.

 

Офертите ще бъдат отворени на 08.12.2014 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на В и К Видин , ет.3

 

повече информация

Публична покана АОП №9032904

Предмет на обществена поръчка е услуга :

Ремонт на многостъпални и диагонално – тръбни помпи, собственост на “Водоснабдяване и канализация Видин ” ЕООД гр. Видин, подробно описани в документацията към настоящата обществена поръчка, обособени в три отделни позиции :

повече информация

Публична покана АОП №9032110

Доставка на шибърни кранове, тротоарни спирателни кранове и спирателни кранове тип “Бътерфлай”, подробно описани по видове и размери в ценовата оферта. Всеки кандидат за изпълнител може да подава оферта , както за цялостното изпълнение , така и за всяка от трите самостоятелно обособени позиции :

 

повече информация

Публична покана АОП №9029623

Предмет на настоящата покана e извършване на денонощна охрана на сгради и съоръжения, свързани с експлоатационната дейност на дружеството,чрез сигнално охранителна техника.

Срок за получаване на оферти: 31.05.2014г. до 12:00ч. включително.

 

повече информация