Обществени поръчки ЗОП

юли 09

ОП №4/2019 – Консултантски услуги за изготвяне на документации по ОП

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 09.07.2019 г.

Наименование на ОП

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020

 
май 10

ОП №3/2019 – Доставка на течни горива

Статус ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 10.05.2019 г.

Наименование на ОП

Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиноколонка за нуждите на МПС, собственост на ВиК Видин ЕООД

май 10

ОП №2/2019 – Доставка на жиба и фланшови адаптори

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 10.05.2019 г.

Наименование на ОП

Доставка на жиба, ФС и фланшови адаптори

 
яну 16

ОП №1/2019 – Доставка на СК и ПХ

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 16.01.2019 г.

Наименование на ОП

Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти

ное 21

ОП №11/2018 – Доставка на ел.енергия

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 21.11.2018г.

Наименование на ОП:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

 
окт 01

ОП №10/2018 – Доставка на аварийни скоби

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 16.10.2018г.

Наименование на ОП

Доставка на аварийни скоби