Обществени поръчки ЗОП

фев 13

ОП №1/2020 – Доставка на аварийни скоби

Статус – ОТВОРЕНА

Дата на публикация 14.02.2020 г.

Наименование на ОП

Доставка на аварийни скоби

Наименование на ОП

Доставка на аварийни скоби

 
окт 23

ОП №12/2019 – Доставка на водомери

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 23.10.2019 г.

Наименование на ОП

Доставка на водомери

окт 16

ОП №11/2019 – Доставка на аварийни скоби

Статус – ЗАКРИТА

Наименование на ОП

Доставка на аварийни скоби

 
окт 08

ОП №10/2019 Доставка на тръби и принадлежности

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 08.10.2019 г.

Наименование на ОП

Доставка на тръби и принадлежности

окт 07

ОП №9/2019 – Доставка на електрическа енергия

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Наименование на ОП

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

 
окт 03

ОП №8/2019 Изпълнение на мерки за инф. и комуникация -запазени поръчки

  Дата на създаване на преписката 03.10.2019г.       Наименование на ОП   „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”   Дата [...]