Обществени поръчки ЗОП

окт 01

ОП №10/2018 – Доставка на аварийни скоби

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 16.10.2018г.

Наименование на ОП

Доставка на аварийни скоби

 
окт 01

ОП №9/2018 – Доставка на ел.енергия

Статус – ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикация 29.10.2018г

Наименование на ОП:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

сеп 17

ОП №8/2018 – Обучение за заети лица

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 17.09.2018 г.

Наименование на ОП

“Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M90P001-1-021-0157-C01 “Подобряване на знанията и уменията на служителите на “Водоснабдяване и канализация ВИДИН” ЕООД чрез обучение за професионална квалификация и ключови компетенции

 
юли 17

ОП №7/2018 – Внедряване на софтуер

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 17.07.2018 г.

Наименование на ОП

Внедряване на софтуер за централизирана информационна система за ВиК мрежи

юли 09

ОП №6/2018 – Доставка на нов мини багер

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 09.07.2018 г.

Наименование на ОП

Доставка на нов мини багер с гумени вериги

 
юни 25

ОП №5/2018 – Доставка на тръби и принадлежности

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 25.06.2018 г.

Наименование на ОП

Доставка на тръби и фасонни части за ВиК