Обществени поръчки ЗОП

юли 05

ОП №9/2017 – Доставка на автомобил чрез финансов лизинг

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 05.07.2017 г.

Наименование на ОП

Доставка на автомобил при условията на финансов лизинг

 
юли 03

ОП №8/2017 – Доставка на тръби за водоснабдяване и канализация

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 03.07.2017 г.

Наименование на ОП

Доставка на тръби за водоснабдяване и канализация

май 31

ОП №7/2017 – Доставка на автомобил чрез финансов лизинг

Статус -ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикация 31.05.2017 г.

Наименование на ОП

Доставка на автомобил при условията на финансов лизинг

 
май 22

ОП №6/2017 – Доставка на течни горива

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 22.05.2017 г.

Наименование на ОП

Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиноколонка за нуждите на МПС, собственост на ВиК Видин ЕООД

апр 04

ОП №5/2017 – Доставка на PVC тръби

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 04.04.2017 г.

Наименование на ОП

Доставка на PVC тръби за
водоснабдяване и канализация

 
мар 29

ОП №4/2017 – Доставка на жиба, ФС и фланшови адаптори

Статус -ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 29.03.2017 г.

Наименование на ОП

Доставка на жиба, ФС и фланшови адаптори