Изберете страница

Обществени поръчки ЗОП

ОП №11/2018 – Доставка на ел.енергия

Статус – ПРИКЛЮЧЕНА

Дата на публикация 21.11.2018г.

Наименование на ОП:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

повече информация

ОП №9/2018 – Доставка на ел.енергия

Статус – ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикация 29.10.2018г

Наименование на ОП:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

повече информация

ОП №8/2018 – Обучение за заети лица

Статус – ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 17.09.2018 г.

Наименование на ОП

“Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M90P001-1-021-0157-C01 „Подобряване на знанията и уменията на служителите на „Водоснабдяване и канализация ВИДИН“ ЕООД чрез обучение за професионална квалификация и ключови компетенции

повече информация

ОП №11/2017 – Доставка на ел.енергия

Статус ВЪЗЛОЖЕНА

Дата на публикация 17.10.2017 г.

Наименование на ОП

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

повече информация